Review Yaki Grill and Shabu @ Watergate Pavillion

ji-da ...
2013-01-21 17:32:34

อาหารเยอะแต่ละอย่างน่าทานทั้งนั้น ภายในร้านสะอาดที่นั่งก็เยอะ ส่วนตัวแล้วไม่ประทับใจในรสชาติอาหารเอาซะเลยค่ะ

Send compliment :