รีวิว วัดศรีคุณเมือง

Beau RainBeau
2013-01-27 23:23:05

เพิ่งมีโอกาสไปกราบพระที่วัดศรีคุณเมืองมา วันที่ไปมีพระบวชใหม่พอดี เลยได้อนุโมทนาบุญไปกับเค้าด้วย ประวัติวัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2199 เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า วัดใหญ่ เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนา และล้านช้าง โบสถ์จะมีหลังคาลดหลั่นอย่างล้านนา และพระพุทธรูปไม้จำหลักลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง เพื่อนๆ มีโอกาสไปกราบสักการะและชมศิลปะไทยกันนะคะ ^^

ส่งคำชมเชย :