รีวิว พระรามราชนิเวศน์

Everything Jingle bell
2013-03-06 13:56:01

วังบ้านปืนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุีรีเลยค่ะเป็นแห่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีค่ะ มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก เป็นการผสมผสานทางสถาปัตยกรรมแบบประเทศเยอรมัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรี มีสระน้ำพุตั้งตรงอยู่ตรงกลาง ตึกสองชั้นขนาดใหญ่หลังคาทรงรูปโดม มีบันไดโค้งขึ้นสู่ชั้นสองเป็นจุดเด่นของที่นี้เลยค่ะ ภายก็ตกแต่งด้วยเสาที่ประดับด้วยกระเี้บื้องเคลือบและตกแต่งด้วยโหละ ขัดเงา แวววาว รอบบริเวณโถงบันไดั้นบนก็มีกรอบลุกไม้กระเบื้องเคลือบประัดับตามช่องโดยรอบอีกด้วยค่ะ สวยงามจนหลายคนก็ใช่สถานที่แห่งนี้มาถ่ายรูปแต่งงาน รับปริญญา หรือวันสำคัญอื่น ๆ สนใจก็ลองแวะักันไปนะค่ะ อยู่ในตัวเืมือเพชรเลย วังบ้านปืน ค่ะ

ส่งคำชมเชย :