รีวิว ดิ ออโรร่า เคเคยู @ ขอนแก่น

It's Me OiL
2013-04-05 10:23:55

ขับรถผ่านบ่อยๆค่ะ จริงๆถนนเส้นนั้นไม่เหมาะกับการเข้าไปมาก รถเยอะ ถนนแคบ แออัด แต่ก็ยังผ่านบ่อยๆ ผ่านทีไรก็จะเห็นป้ายที่นี้ชัดเจน เด่นมาก ที่จอดรถกว้างขวางอยู่นะคะ แต่ไม่เคยเข้าไปพัก ไม่เคยเห็นภายในห้องพัก ว่าสวยแค่ไหน แต่ภายนอก OK เลย สวยใช้ได้

ส่งคำชมเชย :