รีวิว ไผ่ทอง บังกะโล

นภาพร แซ่แต้
2013-04-25 19:34:57

ไผ่ทองบังกะโล ถนนเจ้าฟ้านอก เยื้องตรงข้ามสุโขสปา ตั้งอยู่ระหว่างทางโค้ง ก่อนถึงวัดฉลอง เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 082-4172578 , 084-1859182 ค่ะ

Paitong Bangalow , Cao fa nok Road. , opposite Su ko Spa , the place is before Calong Temple. Open diary 24 hours , Contact info. 082-4172578 , 084-1858182

ส่งคำชมเชย :