Review Chet Sao Noi Waterfall National Park

Everything Jingle bell
2013-05-06 15:12:36

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตกยอดฮิตมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว เหตุเพราะว่าอยู่ไม่ไกลมากการเดินทางสะดวก น้ำตกก็ไม่สูงมาดูไม่อันตราย น้ำใสไหลเย็นๆ ลงไปแช่น้ำได้ทั้งวัน ไม่อยากขึ้น บริเวณรอบๆ น้ำตกก็มีร้านขายอาหารให้เลือกทานได้อีกด้วยย นอกจากเราจะนิยมไปกันแล้วที่นี่ยังเป็นสถถานที่ถ่ายหนังละคร หลายต่อหลายเรื่องทีเดียว

Send compliment :