รีวิว วัดพระธาตุดอยคำ

POrpLa DeE Lert
2013-08-16 15:08:01

ได้มาเที่ยวงานพืชสวนโลกค่ะ จึงมากราบสักการะพระธาตุดอยคำด้วย วัดธาตุดอยคำนี้มีประวัติมายาวนาน เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี อยู่บนยอดเขาดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อขึ้นมาจะพบกับ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ เรียกว่า พระพุทธนพีสีพิงครัตน์ และ รูปปั้นช้างขนาดใหญ่ 2 เชือก ภายในพระธาตุ บรรจุพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มีจุดชมวิวสามารถมองเห็นอุทยานพืชสวนโลกได้ทั้งหมด สวยมากมีโอกาสอย่าลืมแวะมานะคะ

ส่งคำชมเชย :