รูปภาพ - อามีน อาหารมุสลิม โดย ชุมพล ศรีสมบัติ

มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ ศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องมุสลิมในย่านนี้

แสดงความคิดเห็น

รายละเอียดรูป

เพิ่มรูป เมื่อ 2013-08-26 16:25:05