รีวิว อามีน อาหารมุสลิม

ชุมพล ศรีสมบัติ
2013-08-26 23:03:12

ร้านอามีน ตั้งอยู่ในชุมชนย่านวัดเกต มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ มีร้านอาหารให้ชิมมากมายหลายร้านใน ชุมชนนี้ จะนำมาเสนอให้กับพี่น้อง ได้ทัศนากัน เรื่อย ๆ ครับ นอกจากนี้ ชุมชนแห่งนี้ยังมีโรงเรียน สอนศาสนาอิสลาม ชื่อโรงเรียนจิตต์ภักดี เป็นแหล่งผลิต ผู้รู้นักวิชาการ ศาสนาอิสลามแห่งแรกในภาคเหนืออีกด้วย มาเชียงใหม่เยี่ยมชุมชนมุสลิมพลาดไม่ได้สำหรับชุมชนแห่งนี้

ส่งคำชมเชย :