รูปภาพ - อามีน อาหารมุสลิม โดย ชุมพล ศรีสมบัติ

ผู้คนมุสลิม เข้าร่วมละหมาดในมัสยิด ในวันศุกร์

แสดงความคิดเห็น

รายละเอียดรูป

เพิ่มรูป เมื่อ 2013-08-26 23:03:12