รีวิว หมู่บ้านคีรีวง

น้ำแข็งใส วิ้งวิ้ง
2011-11-21 14:24:40

หมู่บ้านคีรีวง ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ชาวบ้านแถวนี้มีอาชีพหลัก คือ การทำสวนผลไม้ผสม  หรือเรียกว่าการทำ สวนสมรม เช่น มังคุด ทุเรียน เงาะ สะตอ  แต่ก่อนนี้ที่นี่ก็เป็นเป็นเพียงหมู่บ้านธรรมดาๆ หมู่บ้านหนึ่ง ไม่มีอะไรโดดเด่น แต่หลังจากเกิดมหาอุทกธรณีภัยเมื่อปี 2531 บ้านเรือนนับร้อยของที่นี่ีรวมไปจนถึงเรือกสวนไร่นาถูกน้ำพัดพาไป สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านอย่างมากมายมหาศาล  ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มเพื่อทำการพัฒนาหมู่บ้านใหม่ขึ้นมา จนปัจจุบันหมู่บ้านคีรีวงได้กลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เยี่ยมชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกที่สวยงาม  บ้านพักแบบโฮมสเตย์ (มีอาหารฝีมือชาวบ้านรสชาติเยี่ยมให้ลิ้มลอง) เที่ยวสวนสมรม ชมและซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของชาวบ้าน ซึ่งมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน เช่น กลุ่มผ้ามัดย้อม กลุ่มจักสานกะลามะพร้าว  กลุ่มทุเรียนกวน  กลุ่มสมุนไพร (โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์จากมังคุด ของเค้าดีจริงๆค่ะ)  ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่นี่จะมีคุณภาพสูง  และที่ถูกใจที่สุดก็คือราคาถูกมากค่ะ  จุดเด่นอีกอย่างของหมู่บ้านคีรีวงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ก็คือ ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ และสายน้ำ <br/><br/>               การเดินทางไปหมู่บ้านคีรีวง  ห่างจากตัวเมืองนครศรีฯ  ประมาณ 30 กิโลเมตร  ซึ่งจะใช้ทางหลวงหมายเลข  4016   ตรงไปประมาณ 9 กิโลเมตร  แยกซ้ายทางหลวงหมายเลข 4015 ไปอีกประมาณ  20  กิโลเมตร   ด้านขวามือจะมีป้ายบอกไปหมู่บ้านคีรีวง  4  กิโลเมตร. หมู่บ้านคีรีวง  หรือขึ้นรถสองแถวจากตลาดยาว ในอำเภอเมือง มีรถออก ตั้งแต่ เวลา 07.00-16.00 น. ราคา 30 บาท <br/><br/>               สำหรับคนที่มีเวลาเต็มวัน ที่นี่เค้ามีบริการนำเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมหมู่บ้าน ภายใน 1 วัน ด้วยค่ะ  ซึ่งจะมีตัวอย่างโปรแกรมคร่าว ๆ  ดังนี้<br/><br/>8.30 น.                 รับประทานอาหารเช้า จิบชา กาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศริมคลองล้อมรอบด้วยภูเขา พร้อมกับเยี่ยมชมกลุ่มลูกไม้ (ผลิตภัณฑ์ Hand Made)<br/>9.30 น.                 ชมวัดคีรีวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชาวคีรีวงมีอายุประมาณ 300 กว่าปี และชมโบสถ์โบราณซึ่งถูกอุทกภัยในปี  พ.ศ. 2531  ซึ่งในปัจจุบันยังเหลือไว้เป็นอนุสรณ์สถาน<br/>10.00 น.               ชมบ้านประวัติศาสตร์ เป็นบ้านทรงโบราณแบบสถาปัตยกรรมทางภาคใต้ของไทยซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ยังคงเหลือไว้ในสภาพสมบูรณ์<br/>10.30 น.               เยี่ยมชมกลุ่มบ้านสมุนไพร ชมขบวนการผลิตสบู่เปลือกมังคุด พร้อมกับชมสวนสมรม<br/>11.00 น.               เที่ยวน้ำตกหนานหินท่าหา และพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมกับรับประทานอาหารพื้นบ้านในมื้อเที่ยง<br/>13.00 น.               เดินชมสวนสมรม  (สวนผสม) และชมปลาธรรมชาติ บนภูเขา<br/>15.00 น.               ชมบ้านประวัติศาสตร์ เป็นบ้านทรงโบราณแบบสถาปัตยกรรมทางภาคใต้ของไทยซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ยังคงเหลือไว้ในสภาพสมบูรณ์<br/>15.30 น.               เยี่ยมกลุ่มผ้ามัดย้อม ผลิตผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ<br/>16.00 น.               ช๊อปปิ้งศูนย์ผลิตภัณฑ์บ้านคีรีวง  มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชาวบ้านคีรีวงมาจำหน่าย<br/>16.30 น.               ถ่ายภาพที่ระลึก กลางสะพานบ้านคีรีวง<br/>17.00 น.               เดินทางกลับ<br/><br/>         สำหรับผู้ที่สนใจจะต้องเสียค่าที่พักคืนละ 100 บาท ค่าอาหาร 50 บาท แต่สำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิต ชาวคีรีวง จะเสียค่านำเที่ยว 1300 บาท ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน นักท่องเที่ยวจะเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชนคีรีวง ได้ตลอดปี  โดยเฉพาะในฤดูกาลผลไม้ออกชุกเดือนกรกฎาคม-กันยายนก่อนไปติดต่อไปที่ ศูนย์ประสานงานบ้านคีรีวง โทร. 0 7553 3113 ติดต่อเพื่อขอพักแบบโฮมสเตย์ โดยทางกลุ่มคิดราคาที่พัก 120 บาทต่อคนต่อคืน และค่าอาหาร 100 บาทต่อคนต่อมื้อ ค่านำเที่ยวสวนสมรม 500 บาท<br/><br/><br/><br/><br/> <br/> <br/>

Sai Wisunsaya
ส่งคำชมเชย เขียนได้ดีมาก เมื่อ 2012-07-05 18:13:45
ส่งคำชมเชย :