รีวิว วัดหนองบัว

Arnon Thongtem
2011-11-21 14:25:19

วัดหนองบัว วัดเก่าแก่ที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม ถึงแม้ในวันนี้จะเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังคงเล่าเรื่องราวได้ไม่ต่างจากเดิม  โดยตั้งอยู่ในบริเวณบ้านหนองบัว ตำบลป่าคา จากน่านมุ่งหน้าเส้นทาง 1080 แล้วเลี้ยงซ้ายที่ กม.40 <br/>ข้ามสะพานแล้วตรงไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตรจะพบวัดหนองบัวซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้าน <br/>ภาพจิตรกรรมที่วัดแห่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยอดีตได้เป็นอย่างดี <br/>โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม <br/>เชื่อกันว่าภาพเขียนฝาผนังในวัดหนองบัวแห่งนี้เขียนขึ้นด้วยช่างสกุลเมืองน่านผู้เดียวกันกับ <br/>ผู้เขียนภาพฝาผนังในวัดภูมินทร์ นอกจากภาพจิตรกรรมแล้วที่ฐานพระประธานยังประดิษฐานพระพุทธรูปล้านนาองค์เล็กอยู่หลายองค์ <br/>และยังมีบุษบกสมัยล้านนาอยู่ด้วย<br/><br/>เมื่อไหว้พระเสร็จแล้วเมื่อเดินชมวัดไปจนถึงด้านหลังวัดหนองบัว จะพบที่ตั้งของศูนย์บริการวัฒนธรรมสายใยชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและขายผ้าซิ่น ทอมือ พื้นเมืองของชาวน่าน รวมถึงแสดงข้าวของเครื่องใช้ของชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย<br/><br/>ด้านหน้าทางเข้าวัดเองก็มีการแสดงศิลปะการขับร้องเพลงล้านนาและบรรเลงเครื่องดนตรีโดยผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านที่ต้องการสืบสานศิลปะนี้ให้บรรดานักท่องเที่ยวได้ชมและได้ทดลองเล่นด้วย เสร็จจากวัดนี้เราก็มุ่งหน้าไปยังอำเภอปัวเพื่อขึ้นดอยภูคาต่อไป<br/>

ส่งคำชมเชย :