รีวิว เกาะมุก-ถ้ำมรกต

เกาะมุก ตรัง
2014-02-06 00:28:55

เกาะมุกเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ จ.ตรัง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโขดผาสูงชัน เป็นที่อาศัยของนกนางแอ่น มีหมู่บ้านประมงอยู่ทางฝั่งตะวันออก สามารถเดินชมวิถีชาวเกาะได้เกือบรอบเกาะ บนเกาะมีที่พัก รีสอร์ทหลายแห่ง จุดเด่นของเกามุกคือถ้ำมรกตที่มีความสวยงามติดอันดับโลกอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะ โดยปากถ้ำเป็น โพรงเล็กๆ สูงพ้นระดับน้ำพอลอดได้ พ้นปากถ้ำเข้าไปประมาณ 80 เมตร เป็นเวิ้งหาด ทรายขาว น้ำใส ด้านบนเป็นลักษณะปล่องภูเขาหินปูน ถ้าทุกท่านได้มาสัมผัส ท่านจะลืมไม่ลงเลยครับ

ส่งคำชมเชย :