รีวิว โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

wootthikrai kirengkraiyos
2014-02-26 18:24:43

พูดถึงตลาดน้ำอัมพา ไม่มีใครไม่รู้จัก ภายในตลาดน้ำอัมพวา ยังมีสถานที่ ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนั้นคือ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จัดขึ้นเพื่อ มุ่งเน้นดำเนินงานด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวชุมชนอัมพวา ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในโครงการประกอบไปด้วย
สวนชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นสวนผลไม้ดั้งเดิม เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานไม่ใช้สารเคมี มีการปลูกพันธุ์พืชท้องถิ่น เช่น ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม มะพร้าวพันธุ์ต่างๆ ผสมผสานกับพืชอื่น ๆ โดยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาและวิถึชีวิตท้องถิ่นอัมพวาในด้านการ เกษตร ส่งเสริมให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรระหว่างเกษตรกรชาวสวน นักวิชาการ และผู้สนใจ
ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ และลานสวนชัยพัฒนานุรักษ์ เป็น ลานอเนกประสงค์สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ชุมชน และคนในท่องถิ่นเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายหรือจัดแสดง สินค้าที่เป็นของท้องถิ่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ร้านค้าชุมชนของโครงการฯ
เป็น ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ภัทรพัฒน์ของมูลนิธิชัยพัฒนา
ร้านชานชาลา
เป็น ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ร้านชานชาลา เป็นบรรยากาศแบบริมคลองอัมพวา โดยให้นักท่องเที่ยวซื้ออาหารจากเรือ และร้านค้าภายในตลาดน้ำอัมพวานำเข้ามารับประทานในร้านได้ บรรยากาศเปรียบเสมือนอยู่บ้าน
และยังมีห้องนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ์
เป็น พื้นที่ใช้จัดการแสดงนิทรรศการต่างๆ

แต่ละส่วนของโครงการ จะมีมุมต่าง ๆ ให้ได้เก็บภาพ สวย ๆมากมาย และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิตของชาวอัมพวาได้เป็นอย่างดี จุดนี้ถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของอัมพวาเลย หาไม่อยากครับ สังเกตได้จาก ด้านหน้าจะเป็นร้านชานชาลา และเมื่อเดินเข้าไปก็จะพบกับส่วนต่าง ๆ ของโครงการ

การเดินทางไปตลาดน้ำอัมพวา ขึ้นทางด่วนบางนา-ดาวคะนอง ขับไปตามป้ายดาวคะนองแล้วมุ่งหน้าลงสมุทรสาคร วิ่งไปตามเส้นทางพระราม 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ธนบุรี-ปากท่อ ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร จนเลี้ยวเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม จากนั้นเข้าทางหลวง 325 สมุทรสงคราม-บางแพ ให้เลี้ยวไปทางแยกซ้าย ขับเข้าไปทางที่เขียนว่า ไปอุทยานฯ ร.2 ซึ่งตลาดน้ำจะอยู่ใกล้กับอุทยานฯ ร.2

ส่งคำชมเชย :