รีวิว เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) และคอกเสือ

Naughty Pann
2014-05-30 16:30:24

เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นผืนดินขนาดใหญ่กว่า 50 ไร่ มีลักษณะเป็นเสาดินขนาดใหญ่คล้าย “แพะเมืองผี” ที่จังหวัดแพร่ จากข้อสันนิษฐานทางธรณีวิทยา เสาดินนาน้อย เกิดจากดินที่ตกตะกอน ทับถมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจึงทำให้พื้นที่บางส่วนพังทลาย และยุบตัวลง ทำให้เกิดดินรูปร่างแปลกตา เมื่อเวลาผ่านพ้นไปอีกหลายล้านปี จากการกัดเซาะของน้ำ ฝน และลมตามธรรมชาติ ทำให้ดินบริเวณนี้มีรูปทรงแตกต่างกันออกไป บ้างเป็นเสาดินกลมมน บ้างเป็นเสาแหลม หรือบางส่วนก็มีลักษณะคล้ายกำแพงดินขนาดใหญ่ กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่

ในบริเวณเสาดินมีหญ้า ชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น เรียกกันว่า “หญ้าเข็มนาฬิกา” ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป มีลักษณะพิเศษคือ ในฤดูแล้ง หญ้าแห้งจะขดตัวรวมกันเป็นกระจุก รอจนถึงฤดูฝน เมื่อฝนตกลงมา ขดหญ้าที่แห้งเหล่านี้จะค่อยๆ หมุนคลายตัวออกจากกัน และฝังส่วนหัวของหญ้าที่เป็นเมล็ดลงในพื้นดิน รอวันที่จะเจริญเติบโตขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้มีต้นดิ๊กเดียม ต้นไม้โบราณที่มีอายุกว่า 200 ปี ที่ขึ้นอยู่ตรงทางเข้าเสาดินด้วย นอกจากเสาดินแล้วในบริเวณใกล้เคียงกันยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกันอีกแห่ง ชื่อว่า “คอกเสือ”
คอกเสืออยู่ห่างจากเสา ดินไปประมาณ 800 เมตร มีลักษณะเป็นแอ่งลึกจากเนินดินด้านบนลงไปประมาณ 10 เมตร ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะและพังทลายของดิน และที่คอกเสือมีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า ในสมัยก่อนบริเวณนี้มีเสืออาศัยอยู่มาก และเสือเหล่านี้มักจะมาขโมยกัดกิน วัว ควาย และหมูของชาวบ้านเป็นอาหาร ทำความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก พวกชาวบ้านจึงรวมตัวกันวางอุบายไล่ต้อนเสือให้ตกลงไปในบ่อดิน แล้วใช้ไม้ปลายแหลม ก้อนหิน ขว้างปาใส่เสือจนตาย จึงเรียกพื้นที่ในบริเวณนี้ว่า “คอกเสือ”

ที่นี่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติศรีน่านมีบ้านพักรับรองและเต็นท์ให้เช่า หรือจะเอาเต้นท์มาเองก็ได้ แต่ถ้าใครจะไปพักก็ควรจะเตรียมอาหารไปเองด้วย แล้วก็ชื่นชมทิวทัศน์ กับความมหัศจรรย์ของเสาดินนาน้อย และก็เก็บภาพความประทับใจกับสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้น ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว แนะ นำช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – กุมภาพันธ์ ไม่แนะนำในช่วงฤดูฝน เพราะการเดินทางจะลำบากเนื่องจากถนนเป็นลูกรัง

การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ผ่านนครสวรรค์ พิษณุโลกถึงแพร่ จากแพร่ตามถนนยันตรกิจโกศล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปถึงอำเภอเวียงสา เลี้ยวขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1026 จากอำเภอเวียงสาไป อำเภอนาน้อย มีทางแยกไปตามเส้นทางหมายเลข 1083 ขับเข้ามาประมาณ 10 กว่า กม. จะพบป้ายให้ไปทาง เสาดินนาน้อย เลี้ยวขวามาอีกประมาณ 10 กม. ก็จะถึงเสาดินนาน้อย

ส่งคำชมเชย :