เที่ยววัง / ชมปราสาท

15 June 2013 (31279 Views)
เที่ยววัง / ชมปราสาท

วัด วัง ปราสาท 3 สิ่งนี้ เด็กรุ่นใหม่หลายคนอาจร้องยี้ เพราะไม่มีความบันเทิง หรือ ความแปลกใหม่ จะมีก็แต่ความเก่า แก่และโบราณ แต่ PaiNaiDii ขอพาคุณๆ ฉีกกรอบความคิดแบบเดิมๆ พาเดินทางย้อนเวลาสู่อดีต ไปดูความรุ่งเรืองของเมืองสยาม "รากเหง้า" ที่ทำให้เรามีวันนี้ ไปชื่นชมความงามของฝีมือ และ จินตนาการ รวมไปถึงตำนานของวันวานสุดคลาสสิกที่ไม่มีวันตาย แล้วคุณจะรู้ว่าคนทันสมัยน่ะ เค้าไปที่ไหนกัน

เที่ยววัง / ชมปราสาท  > นครราชสีมา > Prasathinpanomwan
21

Prasathinpanomwan

บ้านมะค่ะ ตำบลโพธิ์ เมืองนครราชศรีมา นครราชสีมา 30000
9,981 Views | 1 Reviews
ปราสาทหินพนมวัน อรรยธรรมอันงดงามอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านมะค่า ตำบลโพธิ์ ถนนสายโคราช-ขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมในคติความเชื่อของเขมรโบราณ สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป..
Read more...
เที่ยววัง / ชมปราสาท  > สระแก้ว > Prasat Sadok Kok Thom
22

Prasat Sadok Kok Thom

บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง โคกสูง สระแก้ว 27120
25,366 Views | 1 Reviews
ปราสาทสด๊กก๊อกธม ร่องรอยแห่งอรรยธรรมในอดีตอันงดงาม ตั้งอยู่ในเขตบ้านหนองเสม็ด อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว เป็นโบราณสถานในศิลปะขอม อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๕ สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดู ลักษณะเป็นกลุ่มปราสาท..
Read more...
เที่ยววัง / ชมปราสาท  > สุรินทร์ > Prasat Phumpon
23

Prasat Phumpon

ตำบลดม สังขะ สุรินทร์ 32150
13,622 Views | 1 Reviews
ปราสาทภูมิโปน เป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดใน ประเทศไทยสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ศิลปะแบบเขมร ประกอบด้วยโบราณสถาน 4 หลัง คือ ปราสาทอิฐหลังที่ 1 อยู่ทางด้านเหนือสุด มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมไ..
Read more...
เที่ยววัง / ชมปราสาท  > สุรินทร์ > Pra Sat Hin Ban Pluang
24

Pra Sat Hin Ban Pluang

บ้านพลวง ตำบลบ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์ 32140
30,133 Views | 1 Reviews
ปราสาทหินบ้านพลวงเป็นปราสาทหินขนาดเล็กแต่ฝีมือการสลักหินประณีตงดงามมาก ได้รับการขุดแต่งบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยวิธีอนัสติโลซิส คือการรื้อตัวปราสาทลง เสริมความมั่นคง และประกอบขึ้นใหม่ดังเดิม ลักษณะขอ..
Read more...
เที่ยววัง / ชมปราสาท  > สุรินทร์  > Prasattamuenthom
25

Prasattamuenthom

หมู่ 8 ตำบลตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 32140
9,761 Views | 1 Reviews
ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทหินถิ่นอีสานอีกแห่งที่งดงามไม่แพ้ที่อื่น ๆ ปับจุบันที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติสาสตร์ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงามในอดีตกัน ที่สำคัญที่นี่เป็นศาสนาสถานในศาสนาฮินด..
Read more...
เที่ยววัง / ชมปราสาท  > พระนครศรีอยุธยา > Prasat Nakhon Luang
26

Prasat Nakhon Luang

ตำบล นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
13,996 Views | 1 Reviews
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก ในเขตตำบลนครหลวง เดิมเป็นตำหนักที่ประทับของกษัตริย์ในระหว่างเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีและเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จไปลพบุรี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็..
Read more...
Show 21 to 26 of 28 Items

Discussion