เส้นทางตามรอยพระบาท สุดประทับใจและซาบซึ้ง

05 January 2017 (124861 Views)
เส้นทางตามรอยพระบาท สุดประทับใจและซาบซึ้ง

คนไทยโชคดีที่สุดในโลก เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก และทุ่มเทพระวรกาย เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ มีอาชีพที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ตลอด 70 ปี ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ต่างทุ่มเททรงงานหนัก เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการ จึงเกิดขึ้นในทุก พื้นที่บนผืนแผ่นดินไทย

เส้นทางตามรอยพระบาท สุดประทับใจและซาบซึ้ง > เชียงราย > Doi Tung Palace - Mae Fa Lung
1

Doi Tung Palace - Mae Fa Lung

พระตำหนักดอยตุง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 57240
57,051 Views | 24 Reviews
ดอยตุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเด่นของเชียงราย อยู่เหนือจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 45 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ลักษณะเป็นเทือกเขาสูงทอดตัวยาวอยู่ทางด้านซ้ายของเส้นทางที่ม..
Read more...
เส้นทางตามรอยพระบาท สุดประทับใจและซาบซึ้ง > เชียงราย > Phatung Rayal Project
2

Phatung Rayal Project

ต.ปอ เวียงแก่น เชียงราย 57310
2,185 Views | 0 Reviews
เพราะการพัฒนาการเกษตรอย่างถูกวิธี ช่วยเพิ่ม ความยั่งยืนและสร้างรากฐานอาชีพภายในชุมชนอย่าง มั่นคง วันนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ไม่เพียงเป็น แหล่งผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีระบบ อนุรักษ์ด..
Read more...
เส้นทางตามรอยพระบาท สุดประทับใจและซาบซึ้ง > เชียงใหม่ > Bhubing Palace
3

Bhubing Palace

ดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
17,824 Views | 2 Reviews
ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง ใช้เส้นทางเดียวกันกับพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักฯอยู่เลยจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร พระตำหนักภูพิงค์ฯ เป็นพระตำหนักประทับในวโรกาสที่เสด็จแ..
Read more...
เส้นทางตามรอยพระบาท สุดประทับใจและซาบซึ้ง > เชียงใหม่ > Monngo Royal Project
4

Monngo Royal Project

ม.4 ต.เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 50150
2,897 Views | 0 Reviews
ณ ภูเขาสูงอันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง แต่เดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขา เผ่าม้ง ซึ่งมักจะดำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่นและมีฐานะยากจน โครงการหลวงจึงเริ่มพัฒนาและส่งเสริมการปลูกผัก เป็นลำดั..
Read more...
เส้นทางตามรอยพระบาท สุดประทับใจและซาบซึ้ง > เชียงใหม่ > Huai Luek Royal Project Development Centre
5

Huai Luek Royal Project Development Centre

91 ม.7 ต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
8,596 Views | 2 Reviews
ย้อนไปเมื่อราวปี พ.ศ. 2521 เมื่อชาวเขาเผ่าม้งได้อพยพหาที่ทำกินแห่งใหม่ และได้ถวายฎีกาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอที่ทำกินแห่งใหม่ ทดแทนที่เก่าที่มีสภาพดินไม่เหมาะสม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..
Read more...
เส้นทางตามรอยพระบาท สุดประทับใจและซาบซึ้ง > เชียงใหม่ > Khunwang Royal Project Development Center
6

Khunwang Royal Project Development Center

บ้านขุนวาง ม.12 ต.แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 50360
12,097 Views | 3 Reviews
สำหรับใครที่ถวิลหาบรรยากาศของดอกไม้สีชมพูผลิบานท่ามกลางขุนเขาสีเขียว ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) เป็นอีกหนึ่งจุดชมต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือ‎ซากุระเมืองไทยแห่งสำคัญของเชียงใหม่ เพราะพื้นที่ ..
Read more...
เส้นทางตามรอยพระบาท สุดประทับใจและซาบซึ้ง > เชียงใหม่ > Huai Hong Khrai Royal Development Study Cente
7

Huai Hong Khrai Royal Development Study Cente

ตำบลป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
2,625 Views | 0 Reviews
จากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม กินพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 8,500 ไร่ จากวันนั้นมาถึงวันนี้ กว่า 34 ปีแล้ว ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ได้มุมานะทำการศึกษาวิจัย พัฒนารู..
Read more...
เส้นทางตามรอยพระบาท สุดประทับใจและซาบซึ้ง > เชียงใหม่ > Ang khang station
8

Ang khang station

หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ ฝาง เชียงใหม่ 50110
18,665 Views | 1 Reviews
หนึ่งในโครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดตั้งขึ้นเพื่อเปลี่ยนไร่ฝิ่นให้เป็นสวนเกษตรและพืชพรรณเมืองหนาว จุดประสงค์หลักของโครงการคือ มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแก่ชาวเขาในบร..
Read more...
เส้นทางตามรอยพระบาท สุดประทับใจและซาบซึ้ง > พะเยา > Pangka Royal project
9

Pangka Royal project

ตำบลผาช้างน้อย ปง พะเยา 56140
25,024 Views | 1 Reviews
ขึ้นชื่อว่าเป็นโครงการหลวงหนึ่งเดียวในจังหวัดพะเยา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า เป็นโครงการพระราช ดำริ ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่กว่า 2 หมื่นไร่ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาและภูเขาสูง รูปแบบการเกษต..
Read more...
เส้นทางตามรอยพระบาท สุดประทับใจและซาบซึ้ง > แม่ฮ่องสอน > Pang Tong Royal  Project
10

Pang Tong Royal Project

หมู่ที่ 5 ตำบลหมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000
18,683 Views | 1 Reviews
ชื่นชมสายหมอกยามเช้า ที่ป่าสนริมอ่างเก็บน้ำปางอุ๋ง คือกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆ ของคนที่ได้มาเยือนแม่ฮ่อนสอน ซึ่งปางอุ๋งนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ แ..
Read more...
Show 1 to 10 of 61 Items

Discussion