บุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองจันทบุรี อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน

26 April 2017 (30723 Views)
บุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองจันทบุรี อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน

จันทบุรี ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกผลไม้หลายชนิด โดยเฉพาะทุเรียน เงาะ มังคุด และพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ สมกับเป็นเมืองต้องห้าม...พลาด เมืองแห่งสวนสวรรค์ ร้อยพันธุ์ ผลไม้ จริงๆ และในช่วงฤดูกาลผลไม้ของทุกปี ใครไปเที่ยวจันทบุรี อย่าลืมเดินชมสวน ทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้ทั้ง ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ สุดยอดของดีเมืองจันทบุรี จะมีที่ไหนบ้าง มาดูกันเลย

บุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองจันทบุรี อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน > จันทบุรี > KP Garden
1

KP Garden

ม.2 ต.วังแข้ม มะขาม จันทบุรี 22000
13,000 Views | 2 Reviews
สวนเคพี การ์เด้น บนพื้นที่สวนผลไม้เมืองจันท์ 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย สลพะ ระกำ กล้วยไข่ เนื้อที่สวนกว้างขวางถึง 50 ไร่ ปลอดสารเคมีใช้แต่ปุ๋ยอินทรี จึงเดินไปชิมไปในสวนได้เลย มีบร..
Read more...
บุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองจันทบุรี อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน > จันทบุรี > Saw Sud Jai
2

Saw Sud Jai

22/3 ม.1 ต.พริ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี 22190
6,547 Views | 2 Reviews
สวนสาวสุดใจ ตั้งอยู่ที่ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ อยู่ห่างจาก น้ำตกพลิ้วไม่มากนัก อีกทั้ง อยู่ใกล้ ๆกับถนนใหญ่ เส้น จันทบุรี ตราด ลูกค้าจะได้ดูชีวิตชาวสวน เรียนรู้ว่า ชาวสวนนั้นต้องทำอะไรบ้าง ทำอย่างไรถึงจ..
Read more...
บุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองจันทบุรี อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน > จันทบุรี > Ban Suan Lung Chaluay
3

Ban Suan Lung Chaluay

18/2 ม.7 ต.รำพัน ท่าใหม่ จันทบุรี 22170
12,926 Views | 2 Reviews
เมื่อเข้ามาภายในสวนจะพบความร่มรื่นของไม้ผลนานาชนิด ทั้ง เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ที่กำลังให้ผลผลิตอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเงาะมีสีแดงอร่ามเต็มทุกต้น เช่นเดียวกับลองกองที่เริ่มสุกงอมพร้อมจะเก็บเกี่ยวได้..
Read more...
บุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองจันทบุรี อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน > จันทบุรี > Itsaree Farm
4

Itsaree Farm

36/1 ม.10 ต.เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
3,492 Views | 2 Reviews
ในช่วงฤดูผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี ทาง อิสรีย์ฟาร์มม้าไทย มีบริการห้องพักราคากันเอง บริการขี่ม้าชมสวน บริการอาชาบำบัด เดินชมสวน และบุฟเฟ่ต์ผลไม้..
Read more...
บุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองจันทบุรี อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน > จันทบุรี > Sala Heiy Teuk
5

Sala Heiy Teuk

25 ม.9 ต.เขาวัว ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
5,190 Views | 2 Reviews
สวนสละเฮียถึก หนึ่งในสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรี ที่น่าไป การเดินทาง ใช้ถนนเส้น3322 กิโลเมตร ที่5 หนองฉวี ซอย20

ราคาบุฟเฟ่ต์ท่านละ 300 บาท (เปิดสวน 1 พ.ค. เป็นต้นไป)..

Read more...
บุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองจันทบุรี อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน > จันทบุรี > Charoenchai Farm
6

Charoenchai Farm

87/2 ม.1 ต. พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี 22190
8,768 Views | 2 Reviews
สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร บริการบุฟเฟ่ต์ผลไม้ 5 ชนิด ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ เดินชมสวนตามธรรมชาติ เสาร์ อาทิตย์ มีก๋วยเตี๋ยวหมุเลียงฟรี..
Read more...
บุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองจันทบุรี อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน > จันทบุรี > Ban Suan Lung Chat
7

Ban Suan Lung Chat

43/2 ม.3 ต.พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี 22190
4,371 Views | 2 Reviews
ชม ชิม ช้อป ผลไม้จากต้นไม้ในสวนในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว..
Read more...
บุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองจันทบุรี อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน > จันทบุรี > Khao Bai Sri
8

Khao Bai Sri

11/1 บ้านบายศรี หมู่ที่ 4 ตำบลเขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
16,832 Views | 2 Reviews
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี มีการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยสมาชิกในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ และเป็นเจ้าของกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกัน มีการจัดการที่เป็นระบบจะมุ่งเน..
Read more...
บุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองจันทบุรี อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน > จันทบุรี > Suan Pa Glaeb
9

Suan Pa Glaeb

4/3 ม.8 ต.เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
6,931 Views | 2 Reviews
ชมสวน ชิมผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ทั้งเงาะ ทุเรียน มังคุด แก้วมังกร สละ ที่ป้าแกลบ OTOP 5 ดาว ของดีเมืองจันท์..
Read more...
บุฟเฟ่ต์ผลไม้เมืองจันทบุรี อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน > จันทบุรี > Suan Pra Nom
10

Suan Pra Nom

56 ม.1 ต.พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี 22190
3,475 Views | 2 Reviews
สวนประนอม บริการบุฟเฟ่ต์ผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และมีบ้านพักในสวนไว้บริการด้วย ..
Read more...
Show 1 to 10 of 10 Items