รูปภาพ - เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย (ฝ่ามือพระพุทธเจ้า)

รูปภาพ 1 จาก 1 - เพิ่มรูป เมื่อ 2012-12-14 15:56:51