ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม มีที่มาจากการที่ชาวบ้านกุดนาขามร้องทุกข์ว่าในฤดูฝนเกิดน้ำท่วม และฤดูแล้งน้ำแห้งเหือด จนไม่สามารถทำการเกษตรได้ จึงต้อง อพยพไปทำงานรับจ้างในจังหวัดอื่นๆ และด้วยความสามัคคี เป็นปึกแผ่นของชุมชนได้จัดตั้งโครงการไทยอาสาป้องกัน ชาติ (ทสปช) ขึ้นเพื่อต่อสู้ป้องกันกลุ่มก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จนกลายเป็นต้นแบบชุมชนอันเลื่องชื่อ

เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาขาม ในปี พ.ศ. 2525 ทรงทราบถึงความสามัคคีของชาวบ้านกุดนาขาม พระองค์ ทรงชักชวนชาวบ้านให้หันมาปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ เกิดเป็นโครงการป่ารักน้ำบ้านกุดนาขาม โดยมีอ่างเก็บน้ำขึ้นที่ห้วยนกเค้า ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนับสนุนการสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือราษฎร

ปัจจุบันบ้านกุดนาขามได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ ที่ส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา แกะสลักไม้ เฟอร์นิเจอร์ ดอกไม้ประดิษฐ์ จักสานผักตบชวา ตัดเย็บเสื้อผ้า ทอผ้าและ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งของจังหวัดที่ไม่ควรพลาด

ข้อมูลติดต่อ :

0-4270-9162

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ลักษณะร้านค้า :

มีที่จอดรถ , เหมาะสำหรับกลุ่ม , เหมาะสำหรับเด็ก

คำค้น :

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่น่าสนใจ