ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จุดหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสกลนคร ย่อมหลีก ไม่พ้นการมาสูดไอดินกลิ่นธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติ ภูพาน แต่สำหรับแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่ง ที่เหมาะแก่การเรียนรู้วิถีพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเขตอำเภอเดียวกันนี้ นั่นก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในปี พ.ศ. 2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษา ทดลอง และพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมทางการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ชุมชนยืนได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ทั้งยังช่วยฟื้นฟูและ พัฒนาป่าไม้ด้วยระบบชลประทาน เป็นต้น ที่ทำการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ประกอบไปด้วย พื้นที่สาธิตเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และพื้นที่พัฒนาป่าไม้ จนกลายมาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรที่น่าสนใจของจังหวัดสกลนครไปแล้ว

การมาเยือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สิ่งที่ได้กลับไปไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้และความประทับใจเท่านั้น ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูป คือของฝากขึ้นชื่อของที่นี่ อย่าลืมอุดหนุนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลติดต่อ :

0-4274-7458-9, 0-4271-2975

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ลักษณะร้านค้า :

เหมาะสำหรับกลุ่ม

บทความที่เกี่ยวข้อง (1)

ภูผา ผืนนา ป่าล้อม ย้อมคราม | เที่ยววิถีชุมชน บ้านหนองส่าน จ.สกลนคร

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่น่าสนใจ