รูปภาพ - 13 เหรียญรีสอร์ท

ที่นั่งแบบทางการหน่อยค่ะ