วัดพระเจดีย์งาม

วัดเจดีย์งามปรากฏในแผนที่ภาพกัลปนาวัดหัวเมืองพัทลุงในสมัยอยุธยา เรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า วัดพระไจดีงาม เป็นวัดที่ขึ้นกับวัดเขียนบางแก้ว เมืองพัทลุง แต่เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบภายในวัด สันนิษฐานว่าวัดเจดีย์งามหรือวัดพระเจดีย์งาม น่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยและมีการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์

ระดับราคา :

฿ (0-100 บาท)

เวลาเปิดทำการ :

เปิดทำการทุกวัน

ลักษณะร้านค้า :

มีที่จอดรถ , เหมาะสำหรับกลุ่ม

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่น่าสนใจ