วัดป่าละหานทราย

วัดป่าละหานทรายก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 เป็นวัดที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเทียวในเส้นทางแสวงบุญ ไหว้พระ ทำบุญ เจริญสมาธิ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ปูชนียวัตถุ ที่สำคัญในวัด วิหารพุทธร่มโพธิ์ อนุสรณ์ขึ้น 1 หลัง เพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา และประเทศอินเดีย พระพุทธรูปหยกเขียว ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปีพ.ศ. 2550 มหาวิหาร ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร เป็นไม้ทั้งหลัง เป็นงานไม้แบบโบราณที่ใช้การเจาะและสลัก หลังคามุงด้วยแป้นเกล็ด ไม้สักทั้งหลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมยุ82 พรรษา

ระดับราคา :

฿ (0-100 บาท)

เวลาเปิดทำการ :

เปิดทำการทุกวัน

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่น่าสนใจ