หอมนสิการ

"หอมนสิการ" สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่แห่งแรกของไทยและของโลก สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 18 พระองค์ ตื่นตากับพระพุทธรูปพระบรมโลกนาถ ปิดทองคำแท้เนื้อสัมฤทธิ์ หนึ่งเดียวภาพปักพระบรมโลกนาถ ศิลปะงานปักมือ 651,000 ฝีเข็ม

หอมนสิการ แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงวัฒนธรรม จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่เบื้องหน้าเขาพระพุทธบาทน้อย อำเภอแก่งคอย 90 นาทีจากกรุงเทพ สร้างโดยมูลนิธิ โนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ใช้เวลาก่อสร้างถึง 5 ปี พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้าชม มีวัตถุประสงค์เพื่อการสืบสานวัฒนธรรมและปกป้องพระเกียรติพระบรมศาสดา และปลุกจิตสำนึกที่ดีงามให้แก่ปวงชน

ในหอมนสิการแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนนิทรรศการ การเดินทางของพระพุทธเจ้า แสดงประวัติของพระพุทธองค์ในรูปแบบแสง สี เสียง ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน และด้านในเป็นส่วนหอจัตุรัส ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปพระบรมโลกนาถ ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว และภาพปักพระบรมโลกนาถ

หอมนสิการประกอบด้วยกลุ่มอาคารดังนี้
1.อาคารหอมนสิการ แบ่งเป็นส่วนนิทรรศการ และหอจตุรัส ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อสักการะบูชา
2.อาคารต้อนรับ เป็นจุดแรกรับ ที่คาเฟ่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มราคาย่อมเยา ต้อนรับผู้มาเยือน
3.อาคารนิทรรศการ Spiritual Life แสดงคำสอนของพระบรมศาสดา และห้องฝึกนั่งสมาธิผ่านห้องวิดีโอ
4.เรือนสมาธิ เป็นห้องนั่งสมาธิแบบติดแอร์
5.Market Place ร้านขายสินค้าชุมชนและสินค้าโดยผู้ปฏิบัติธรรม
6.มุม Snack and Nap เป็นที่ผ่อนคลายกึ่ง Outdoor ให้ผู้มาเยือนที่เดินทางไกล ได้รับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม และพักเอนกายงีบ
7.ที่จอดรถ 3.2 ไร่

ค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท คนต่างชาติ 50 บาท
เด็ก นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงวัย ผู้พิการ นักบวช เข้าฟรี *ค่าเข้าชมนี้เพื่อช่วยสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟ

เวลาเปิดทำการ :

จันทร์ -
อังคาร 10:00 - 17:00
พุธ 10:00 - 17:00
พฤหัส 10:00 - 17:00
ศุกร์ 10:00 - 17:00
เสาร์ 09:30 - 18:00
อาทิตย์ 09:30 - 18:00

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่น่าสนใจ