เที่ยวแม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son)

98211 เข้าชม | แบ่งปัน:
เที่ยวแม่ฮ่องสอน - Mae Hong Son | ข้อมูลที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ในแม่ฮ่องสอน

"หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง"

ข้อมูลจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ทางตอนบนของภาคเหนือ เป็นหนึ่งในหลายจังหวัดชายแดนด้านตะวันตกของไทย มีความโดดเด่นในหลายลักษณะ ทั้งสภาพภูมิประเทศและความหลากหลายของประชากร จากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นจังหวัดที่มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ โดยมีประชากรน้อยมากเป็นอันดับ 3 ในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 8 ของประเทศแม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองสามหมอก” เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน อากาศเย็นและมีหมอกปกคลุมตลอดทั้ง 3 ฤดูของปี มีป่าไม้หนาแน่น ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทิวทัศน์สวยงาม มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาว ไทยและชาวต่างชาติมากมาย นับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งของภูมิภาคและของประเทศ สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองแม่ฮ่องสอนเดิมเป็นชุมชนบ้านป่า ไม่มีผู้ใดปกครอง มีชาวไทยใหญ่บางส่วนจากชายแดนประเทศสหภาพพม่าที่อพยพเข้ามาทำมาหากิน ทำไร่ทำสวนเป็นบางฤดูกาล ความสำคัญของเมืองนี้ในสมัยนั้น เป็นเพียงทางผ่านของกองทัพพม่า ที่เดินทัพไปยังกรุงศรีอยุธยาหรือหัวเมืองฝ่ายเหนือของไทยในปี พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้รวมเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองขุนยวม เมืองยวม (แม่สะเรียง) และเมืองปาย ตั้งเป็นเขตปกครองที่เรียกว่า “บริเวณเชียงใหม่ตะวันตก” ตั้งที่ว่าการอยู่ที่เมืองขุนยวม แล้วย้ายไปตั้งที่เมืองยวมในปี พ.ศ. 2446 ต่อมาในปี พ.ศ. 2453 ก็เปลี่ยนชื่อเขตอีกครั้งเป็น “บริเวณพายัพเหนือ” แล้วย้ายที่ว่าการไปตั้งที่เมืองแม่ฮ่องสอน และขึ้นตรงต่อข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพจนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็น “จังหวัดแม่ฮ่องสอน” จนถึงปัจจุบัน

 

จองที่พักแม่ฮ่องสอน ราคาพิเศษ

ที่ Traveloka คลิกที่นี่

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ จรดประเทศพม่า
ทิศตะวันออก
จรดจังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้
จรดจังหวัดตาก
ทิศตะวันตก
จรดประเทศพม่า โดยมีแม่น้ำสาละวินคั่นเป็นบางช่วง

การเดินทาง

โดยรถยนต์
การ เดินทางไปยังแม่ฮ่องสอนมักเริ่มต้นจากจังหวัดเชียงใหม่ จากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร

อีกทางหนึ่งคือจากนครสวรรค์ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร
หรืออีกเส้นทางหนึ่ง คือ จากนครสวรรค์ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก ลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร

การ เดินทางจากเชียงใหม่ไปยังแม่ฮ่องสอนโดยทางรถ จะต้องผ่านเส้นทางขึ้นลงเขาสูงชัน ซึ่งหากนักท่องเที่ยวต้องการไปยังอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยไม่ต้องการแวะพักหรือท่องเที่ยวระหว่างทาง ควรใช้เส้นทางหมายเลข 108 ตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และอำเภอขุนยวม เข้าสู่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง และคดเคี้ยวลาดชันตามแนวเขาเป็นถึงจำนวนถึง 1,864 โค้ง รวมระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ใช้ประมาณ 6 ชั่วโมง

แต่หาก ต้องการแวะชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่างทาง ควรใช้เส้นทางหมายเลข 1095 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย ที่ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอปายและอำเภอปางมะผ้า เข้าสู่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ทางสายนี้เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางเช่นกัน แต่คดเคี้ยวและสูงชันกว่าทางหมายเลข 108 แต่นักท่องเที่ยวจำนวนมากก็นิยมเลือกใช้เส้นทางนี้ เพราะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่นิยมของจังหวัดส่วนมากจะอยู่บนเส้น ทางสายนี้

นอกจากนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแวะเที่ยวดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ยังสามารถเดินทางไปแม่ฮ่องสอนโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1263 ได้อีกเส้นทางหนึ่ง โดยเริ่มจากอำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอจอมทอง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอแม่แจ่ม จนไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 108 ที่อำเภอขุนยวม แล้วเข้าสู่อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ทางเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง แต่บางช่วงถนนแคบ ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับ

และหากต้องการเดิน ทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่แวะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ก็สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 105 ผ่านอำเภอแม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง ถึงอำเภอแม่สะเรียง รวมระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 108 ต่อไปยังอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม และเข้าสู่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 470 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 5 ชั่วโมง

โดยรถประจำทาง
จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ไปยังแม่ฮ่องสอนทุกวัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท สมบัติทัวร์ โทร. 02-5531753 www.sombattour.com

จากเชียงใหม่ มีรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใน 2 เส้นทาง คือ

1. สายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน (ทางหลวงหมายเลข 108) มีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา 06.30-21.00 น. ใช้เวลาเดินทางถึงอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 4 ชั่วโมง ถึงแม่ฮ่องสอนประมาณ 8 ชั่วโมง

2. สายเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน (ทางหลวงหมายเลข 107 และ 1095) มีบริการรถโดยสารประจำทางไม่ปรับอากาศและรถตู้ ตั้งแต่เวลา 07.00-12.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-6 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด โทร. 0-5361-1318

โดยเครื่องบิน
สาย การบินนกแอร์และสายการบินเอส จี เอ มีบริการเที่ยวบินระหว่างเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 3-4 วันต่อสัปดาห์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที และเชียงใหม่-ปาย ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

สอบถามข้อมูลการเดินทางและสำรองที่ นั่งได้ที่สายการบินนกแอร์ โทร. 1318 www.nokair.com และสายการบินเอส จี เอ โทร. 0-2664-6099 www.sga.co.th

การเดินทางภายใน แม่ฮ่องสอน

ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะ ได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย

ใน เขตอำเภอปาย มีบริษัทท่องเที่ยวในตัวอำเภอและที่พักหลายแห่ง บริการให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์และรถจักรยาน ทั้งแบบรายวันและรายเดือน ในราคาไม่แพง นักท่องเที่ยวนิยมกันมาก

มีรถโดยสารประจำทางสาย แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง (ทางหลวงหมายเลข 108) และสายแม่ฮ่องสอน-ปาย (ทางหลวงหมายเลข 1095) ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5368-1347

ข้อมูลควรรู้

การ เข้าพักหรือเที่ยวชมปางอุ๋ง ต้องติดต่อขอรับบัตรอนุญาตที่ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในตัวเมืองก่อน หากไม่มีบัตรอนุญาต จะไม่สามารถขึ้นไปยังปางอุ๋งได้

เที่ยวปายในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะในฤดูหนาว ควรจองที่พักก่อนล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ

สำหรับผู้ที่เมารถง่าย หากเดินทางบนเส้นทางหมายเลข 1095 ควรเตรียมยาแก้เมารถไปด้วย

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ควรเตรียมอุปกรณ์การถ่ายภาพ เมมโมรีการ์ด และแบตเตอรีไปให้พร้อมและพอเพียง เพราะอาจหาซื้อได้ยาก

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
www.th.wikipedia.org/แม่ฮ่องสอน

http://thai.tourismthailand.org/แม่ฮ่องสอน


หากใครกำลังจะไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอน แต่ยังไม่มีที่พัก

สามารถจองที่พักแม่ฮ่องสอน ราคาถูกได้ที่ Traveloka

ทีเที่ยว แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง

39,418 เข้าชม | 5 รีวิว

ถนนคนเดินปาย

60,013 เข้าชม | 6 รีวิว

บ้านสันติชล

43,182 เข้าชม | 4 รีวิว

ถนนคนเดิน แม่ฮ่องสอน

14,459 เข้าชม | 3 รีวิว

วนอุทยาน ถ้ำปลา

24,766 เข้าชม | 2 รีวิว

วัดจองกลาง - วัดจองคำ

17,315 เข้าชม | 1 รีวิว

วัดน้ำฮู

25,635 เข้าชม | 3 รีวิว

น้ำตกหมอแปง

15,420 เข้าชม | 1 รีวิว

ดูทั้งหมด 129 รายการ »

ที่กิน แม่ฮ่องสอน

ปายหนาว

20,688 เข้าชม | 5 รีวิว

คอฟฟี่อินเลิฟ

30,391 เข้าชม | 6 รีวิว

ปายหวาน

17,555 เข้าชม | 1 รีวิว

ร้านอาหารจีนยูนาน

24,302 เข้าชม | 3 รีวิว

ร้านอาหารน้องเบส

16,282 เข้าชม | 1 รีวิว

บ้านเบญจรงค์

29,075 เข้าชม | 1 รีวิว

คอฟฟี่แคมป์

4,102 เข้าชม | 1 รีวิว

ครัวระเบียงปาย

37,272 เข้าชม | 2 รีวิว

ชาลีแอนด์เล็ก

17,171 เข้าชม | 1 รีวิว

ดูทั้งหมด 207 รายการ »

ที่พัก แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง

39,418 เข้าชม | 5 รีวิว

ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท

50,334 เข้าชม | 3 รีวิว

ชีวาดอย รีสอร์ท

16,674 เข้าชม | 1 รีวิว

บุระลำปาย รีสอร์ท

18,816 เข้าชม | 1 รีวิว

มอนทิส รีสอร์ท

20,064 เข้าชม | 3 รีวิว

ดูทั้งหมด 229 รายการ »

บทความที่เกี่ยวข้อง - แม่ฮ่องสอน

ที่เที่ยว (10)

ที่กิน (3)

ที่พัก (6)