รีวิว มัสยิดกลางจังหวัดยะลา

Tangmo namo
2015-02-13 09:40:02

มัสยิดกลางจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง เป็นมัสยิดใหญ่ประจำจังหวัดยะลา มัสยิดแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2527 เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สอดแทรกเส้นกรอบทรงสุเหร่าไว้ได้อย่างกลมกลืน ด้านหน้าเป็นบันไดกว้าง สูงประมาณ 30 ขั้น ทอดสู่ลานชั้นบน หลังคาทรงสี่เหลี่ยมมีโดมใหญ่อยู่ตรงกลาง การเดินทาง ออกจากศาลากลางจังหวัดยะลา ไปตามถนนสิโรรส ประมาณ 2 กิโลเมตร

ส่งคำชมเชย :